Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)” wypracowana w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Na Fali” w ramach EFS […]

Innowacja pn. „Streetworking – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych” wypracowany w latach 2006-2008 w trakcie projektu […]

Innowacja pn. „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia” pn. „Wiek gorącego ziemniaka”, która jest odpowiedzią na nasilający się […]

Innowacja pn. „System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Koszalin” obejmuje stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych […]

Innowacja pn. „Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy” pn. „Szkoła drugiej szansy – wersja polska” […]

Innowacja pn. „e-podręcznik przyszłość zaczyna się dziś…” realizowana w latach 2010 – 2013 przez Young Digital Planet S.A. Innowacja polegała […]

Innowacja pn. „Modułowy program wsparcia doradczo – szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. Program Kierunek Biznes”. Innowacja ma na […]

Innowacja pn. „Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” to wystandaryzowany katalog narzędzi w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy, […]

Innowacja pn. „Moduł doszkalający Efektywni 50+” polegający na opracowaniu interaktywnego modułu szkoleniowego, który pozwala na podnoszenie kompetencji ICT w zakresie […]

Innowacja pn. „Model kształcenia przez całe życie oparty na koncepcji dzielenia się wiedzą i adaptacji założeń coachingu i mentoringu na […]

Innowacja pn. „Model Domu Sąsiedzkiego” w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” przez […]

Innowacja pn. „System – strategia wsparcia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej – młodzieżowo-dziecięcych NGO składający się z 3 modeli: wsparcia […]

Innowacja pn. „Gdański Model Ekonomii Społecznej” to wspólny pomysł przedstawicieli sektora pozarządowego, administracji publicznej oraz biznesu na stworzenie zaplecza i […]

Innowacja pn. „Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)” to innowacja wspierająca rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie […]