portfolio image

Innowacja pn. „Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)”

to innowacja wspierająca rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie kapitałowe z odroczoną spłatą oraz wsparcie kadrowe dla podmiotów ekonomii społecznej oraz dla młodych osób z trudnościami na rynku pracy zamierzających utworzyć PES.

  • Realizator: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.