portfolio image

Innowacja pn. „Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia (EFZ)”

powstała w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Euroster- Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego” w ramach EFS IW EQUAL. Temat innowacyjny: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

  • Realizatorzy: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – lider.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja okresowa i końcowa projektu oraz ewaluacja produktu innowacyjnego.