Dlaczego zdarza się, że strategie nie działają?

 • Jeśli dokument strategii jest zbyt obszerny i nudny, to niewielu go zna i czyta

 • Jeśli nie stosuje się skutecznej metodologii planowania strategicznego, to może się zdarzyć, że będziemy kreować misje, wizje i halucynacje

 • Jeśli kluczowi uczestnicy nie są zmotywowani, to proces tworzenia strategii nie ma końca

 • Strategia zaplanowana, a nie wdrażana, to tylko dokument na półce zwany „półkownikiem”

 • Zdarza się, że strategie nie są skutecznie wdrażane, bo nie robi się tego w sposób systemowy w oparciu o monitoring, ewaluację i nowelizację

planowanie-strategiczne3


Co oferujemy przy pracach nad strategią?

 • usługi szkoleniowe, doradcze, coachingowe i mentoringowe wspierające proces tworzenia strategii rozwoju organizacji/ podmiotu ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa – pobierz listę klientów strategii

 • opracowanie dokumentu strategii/programu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki samorządu terytorialnego

 • przeprowadzenie badań społecznych na potrzeby części diagnostycznej i prognostycznej w strategii

 • moderowanie spotkań przedstawicieli pracujących nad dokumentem strategii


 • przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentu

 • przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych

 • opracowanie dokumentu strategii rozwoju organizacji w oparciu o autorskie narzędzie Matryce Strategiczne gwarantujące zachowanie wewnętrznej spójności i przejrzystości dokumentu planistycznego

 • wspieranie procesu zarządzania zmianą w organizacji nakierowaną na jej rozwój
Bycie „odpowiedzialnym” nie jest zarezerwowane tylko dla korporacyjnych wielorybów

Lufthansa wspiera żurawie. Food truck, czyli knajpki na czterech kółkach dbają o wysoką jakość sprzedawanych dań oraz o przejrzystość łańcucha dostaw produktów. Sąsiad kupuje jajka od kur z wolnego wybiegu, a ty?

Czy twoja firma, organizacja, instytucja jest odpowiedzialna społecznie? Jak jej funkcjonowanie wpływa na życie pracowników, środowisko naturalne, lokalną społeczność?

Tym, co w najbliższej przyszłości będzie przesądzało o podjęciu przez klienta decyzji o zakupie towaru czy usługi będzie nie marka, produkt, cena, czy umiejętności marketingowe, a ZAUFANIE. Obecnie już nie wystarczy prowadzenie działalności charytatywnej, czy też sporadyczne dbanie o środowisko naturalne. Konieczne jest stworzenie takiego modelu biznesowego, który u swoich podstaw będzie opierał się na tworzeniu wartości społeczno-ekonomicznej (ang. CSV- Creating Shared Value). Prowadzone działania biznesowe będą nie tylko przynosiły zyski, ale także wspierały rozwój społeczno-ekonomiczny. Daleka przyszłość? Może, ale jeszcze kilka lat temu nie wierzono w bankowość elektroniczną, a teraz niektóre państwa planują zrezygnować z pieniędzy papierowych.


zuraw
Nasza oferta w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje:

 • Przeprowadzenie diagnozy w twojej firmie w oparciu o autorskie narzędzia do oceny „stanu CSR”

 • Przeprowadzenie grup kreatywnych z zakresu tworzenia i wybór pomysłów na działania CSR

 • Pomoc przy opracowaniu strategii CSR

 • Opracowanie raportu społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Rozwiązania z zakresu komunikowania działań CSR (facebook, blog, klipy video)

 • Poszukiwanie partnerów społecznych, przykłady dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Udostępnianie rozwiązań dostosowanych do realiów funkcjonowania mikro, małych i średnich firm i organizacji


Realizacja epidot.pl