Zajączkowska Alicja dypm  ALICJA ZAJĄCZKOWSKA

Dyrektor zarządzający firmy PrePost Consulting

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i w organizacjach pozarządowych. Współpracuje jako doradca, coach, mentor z podmiotami ekonomii społecznej, fundacjami korporacyjnymi oraz instytucjami publicznymi i biznesem.

Absolwentka

Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Unijnych Uniwersytetu Warszawskiego (2006r.).

Trenerka

Certyfikowana trenerka i członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. W latach 2005-2014 przeprowadzenie około 700 dni szkoleniowych z tematyki: Zarządzanie organizacją i projektami na etapie planowania i wdrażania. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe. Procedury aplikacyjne do funduszy unijnych. Budżetowanie projektów. Monitoring rzeczowy i finansowy w projektach. Sprawozdawczość w projektach. Ewaluacja programów, projektów i organizacji. Budowanie strategii rozwoju organizacji oraz strategii zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą. Szkolenia z zakresu treningu trenerów.

Ewaluatorka

W latach 2005 – 2014 kierowanie badaniami i przeprowadzenie ewaluacji ponad 70 projektów/programów, zwłaszcza realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Doradca/Coach/Mentor

z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi, planowania strategicznego, budowania strategii rozwoju oraz zarządzania projektami, strategii pozyskiwania funduszy, zasad pisania wniosków o dofinansowanie i budżetowania projektów. Opracowanie strategii rozwoju dla ponad 20 organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych.

Autorka


publikacji „Koordynator projektu – Instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań”. (ODDK, Gdańsk, 2009r.) oraz „Poradnik Wdrażania projektów – 100 dni koordynatora projektu” (Gdańsk, 2006r.) Twórca „Narzędzia oceny gotowości organizacji do działalności ekonomicznej/gospodarczej” (2013) oraz współtwórca „Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji w obszarze zarządzanie strategiczne” (2010).

Ekspert


Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2008-2013r.). Asesor oceniający wnioski o dotacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2013- 2015 oraz 2007-2009).

  DSC_6705MONIKA JASKULSKA

Konsultant ds. badań społecznych

Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe – wcześniej współpracowała z PBS (dawniej Pracownią Badań Społecznych w Sopocie), Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetem Gdańskim, Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Absolwentka elitarnego kursu dla menadżerów prowadzonego przez ICAN Institute. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. Priorytetu V PO KL 2007-2013 r.

Absolwentka

pedagogiki i socjologi na Uniwersytecie Gdańskim.

Badacz

W latach 2008 do 2013 roku zrealizowała ok. 40 projektów badawczych dla klientów z sektora biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Realizuje projekty wielomodułowe oparte zarówno o ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze.

Ewaluatorka

Specjalizuje się w badaniach ewaluacyjnych projektów, programów i polityk społecznych, badaniach poświęconych trzeciemu sektorowi oraz polityce społecznej. Swoją przygodę z ewaluacją zaczęła od projektów współfinansowanych z IW Equal, ocena innowacji społecznych pozostaje jej nadal szczególnie bliska.

Moderator

Od lat moderuje grupy fokusowe, wywiady indywidualne, grupy kreatywne, których uczestnikami są osoby w różnym wieku i sytuacji zawodowo-rodzinnej.

Menadżer

Kierowała zespołami projektowymi przedsięwzięć o budżetach od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych.

Marta Szczypiorm MARTA SZCZYPIOR

Konsultant ds. badań społecznych

W PrePost Consulting zajmuje się prowadzeniem badań społecznych i ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Współpracuje także przy tworzeniu strategii rozwoju organizacji i strategii CSR oraz upowszechnianiu innowacji społecznych.

Absolwentka

Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie (2011r.).

Psycholog organizacji i zarządzania

Doświadczenie zdobywała w międzynarodowej agencji rekrutacyjnej oraz firmie doradztwa personalnego.

Ewaluatorka

Od 2013r. realizuje badania ewaluacyjne projektów na zlecenie realizatorów przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych. Współpracowała przy ewaluacji kilkunastu projektów/programów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkini zespołu projektowego

w projekcie PO KL „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Ania_VII09m ANNA ZAJĄCZKOWSKA

Webmaster i programistka

Zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem stron internetowych dla firm a także badaniami ankietowymi online.  Specjalizuje się w efektywnym wykorzystaniu zasobów i możliwości małych firm do skutecznego tworzenia wizerunku w internecie.

Absolwentka

Inżynierii Biomedycznej na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowych studiów „Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych” na Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Założycielka i właścicielka firmy epidot.pl

Od 2010 roku prowadzi firmę zajmującą się projektowaniem stron internetowych. Prowadzi bloga z poradami dla firm w internecie www.blog.epidot.pl.

Realizacja epidot.pl