Publikacjewyprzedzic-zmiane

„Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą – Partnerski system zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w powiecie chojnickim”

Publikacja pt. „Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą – Partnerski system zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w powiecie chojnickim” jest dokumentem, który powstał w 2013 roku. Zaprezentowano w nim szereg koncepcji w podejściu do kreowania spójnego i kompleksowego mechanizmu – partnerskiego systemu zarządzania zmianą. W publikacji przedstawiono podsumowanie kilkumiesięcznych prac prowadzonych przez grupę lokalnych liderów. Prezentowane podejście do systemu/strategii zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą w powiecie jest autorską propozycją, którą można traktować, jako dokument kierunkowy, swoisty drogowskaz, który za pewne będzie poddawany dalszej dyskusji i modyfikacjom wdrożeniowym przez organy decyzyjne w powiecie chojnickim i jego gminach.

Pobierz publikację
koordynator projektu

„Koordynator projektu – instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań”

W grudniu 2009 roku wydana została przez Wydawnictwo ODDK autorska publikacja „Koordynator projektu – instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań”.
Publikacja wyposaża kadrę zarządzającą projektem w praktyczny przewodnik wspierający proces wdrażania projektu. Książka zawiera wykaz ponad 320 istotnych zadań do wykonania od momentu podpisania umowy aż do zamknięcia projektu. Dodatkowo, do publikacji dołączono suplement elektroniczny, który umożliwia koordynatorowi monitorowanie postępu wykonywanych działań projektowych.
Założeniem niniejszej publikacji jest pogłębienie wiedzy o praktycznych aspektach zarządzania projektem na etapie jego wdrażania oraz zwiększenie umiejętności w obszarach zarządzania zasobami, procesami i procedurami projektu.

Kup książkę tutaj
Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD

„Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”

Raport Ewaluacyjny opracowany w 2013 roku przedstawia wyniki badania z ewaluacji końcowej projektu oraz wstępnej wersji produktu finalnego pn. „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”. Innowacja to zestaw narzędzi do Analizy Kosztów i Korzyści w czterech obszarach: emerytur, infrastruktury, środowiska (klimatu) i zdrowia, które pozwalają na uzyskanie ilościowych wyników wykorzystywanych w Ocenach Skutków Regulacji (OSR) i Studiach Wykonalności (SW). Narzędzia mają charakter aplikacji w Excelu, których obsługę wspomaga zestaw podręczników oraz portal internetowy. Realizator: Fundacja Instytut Badań Strukturalnych.

Pobierz publikację
poradnik wdrazania projektu

„Poradnik Wdrażania Projektu – 100 Dni Koordynatora Projektu”

Publikacja „Poradnik Wdrażania Projektu – 100 Dni Koordynatora Projektu” powstała w 2006 roku, aby ułatwić pracę przyszłym kierownikom projektów, a także osobom odpowiedzialnym za monitorowanie. Poradnik składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy rozdział „Koordynator” poświęcony jest rozważaniom dotyczącym osoby koordynatora – jakie powinien posiadać cechy charakteru, jakie wymagania będą mu stawiane, jaka będzie jego rola w całym projekcie. Drugi rozdział „Zarządzanie” omawia kwestie zarządzania projektem na etapie wdrażania. Tłumaczy, czym w praktyce jest zarządzanie projektem oraz jakie są funkcje zarządzania w ogóle.
Trzeci, najobszerniejszy, rozdział „Wdrażanie”, omawia poszczególne etapy wdrażania projektu, począwszy od jego uruchomienia, na zarządzaniu zasobami, procesami i procedurami kończąc.
Czwarty rozdział „Terminarz” zawiera bardzo szczegółową propozycję harmonogramu pracy kierownika projektu na przestrzeni pierwszych 100 dni przedsięwzięcia. Może to być praktyczna ściągawka dla realizatorów, która ułatwi ogarnięcie szeregu zadań do wykonania, związanych nie tyle z merytorycznymi aspektami projektu, a bardziej z technicznymi wokół administrowania.

Pobierz publikację


Realizacja epidot.pl