Dlaczego innowacje?

Innowacyjność – kreatywność jest obecnie najsilniejszym źródłem konkurencyjności. Wcześniejsze strategie konkurencyjności odwoływały się do zadowolenia klientów. Bazowały na dwóch podejściach: lepsza jakość produktu za wyższą cenę lub jak najniższe koszty i najtańsze produkty. Obecnie samo zadowolenie klientów już nie wystarcza. Trzeba ich zachwycić nowością.

Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania nie dotyczy tylko innowacji technologicznych, ale również innowacji społecznych, które poszukują rozwiązań zarówno dla małych, jak i dużych problemów społecznych.
 

loga-innowacyjne2

Co jest potrzebne, aby skutecznie tworzyć innowacje społeczne?

 • wiedza branżowa – posiadanie doświadczenia i wiedzy eksperckiej z danej dziedziny

 • networking – utrzymywanie kontaktów z osobami/instytucjami posiadającymi wiedzę z różnych dziedzin i reprezentującymi różne punkty widzenia

 • obserwowanie – diagnoza problemów i trendów oraz wnikliwa analiza otoczenia, odbiorów i użytkowników innowacji

 • budowanie skojarzeń – łączenie ze sobą zagadnień wcześniej niepowiązanych

 • zadawanie prowokacyjnych pytań – „podważanie niepodważalnego”, zadawanie pytań: dlaczego? dlaczego nie? co by było, gdyby…?

 • angażowanie adresatów innowacji – włączanie w proces kreowania innowacji późniejszych jej użytkowników i odbiorców

 • eksperymentowanie – testowanie innowacji w warunkach, w jakich będzie faktycznie funkcjonować

 • przejrzysty sposób implementowania – czyli opis objaśniający innym jej cel i efekty, jakie ma wywoływać oraz potrzebne zasoby i proces wdrażania.

 • ekonomiczność – efekty wdrożenia innowacyjnego rozwiązania są na tyle widoczne i przekonujące, iż opłaca się włożyć konieczny nakład pracy i środków, by je osiągnąć.Mamy doświadczenie w procesach tworzenia i wdrażania innowacji społecznych

PrePost Consulting dysponuje aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie nowatorskich rozwiązań społecznych opracowywanych w ramach projektów innowacyjnych oraz wielu inicjatyw lokalnych, krajowych i zagranicznych.

Nasze doświadczenie z projektami innowacyjnymi sięga 2006 roku i obejmuje także projekty innowacyjne realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.

Dotychczas mieliśmy przyjemność realizować usługi badawcze i doradcze dla 32 projektów innowacyjnych. Pobierz przykłady podjętej współpracy w zakresie innowacji społecznych.

Jakie usługi oferujemy w zakresie innowacji?

 • prowadzimy badania diagnostyczne i analizy problemów społecznych

 • doradzamy, jakie kryteria powinna uwzględnić innowacja społeczna

 • wspieramy proces tworzenia koncepcji innowacyjnych pomysłów

 • opracowujemy strategię wdrożenia innowacji

 • wykonujemy ewaluację produktów i projektów innowacyjnych

 • oceniamy proces testowania pomysłu w ramach pilotażu

 • wspieramy testowanie, wdrażanie i upowszechnianie produktu/ projektu innowacyjnego

 • oferujemy usługi zarządzania projektem innowacyjnym

 • prowadzimy szkolenia warsztatowe

Realizacja epidot.pl