portfolio image

Innowacja pn. „Model kształcenia – Zarządca w rolnictwie”

składa się z dwóch modułów szkoleniowych: moduł Zarządzanie oraz moduł Rolnictwo, a także z Modułu Praktyka Zawodowa i zawiera koncepcję procesu kształcenia w zawodzie zarządca w rolnictwie. Innowacja ma sprzyjać wydłużeniu wieku aktywności zawodowej osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie. Zawód zarządca w rolnictwie (niem. Betriebshelfer) jest od wielu lat wykonywany i uregulowany prawnie w Niemczech, co pozwoliło na adaptację doświadczeń w warunkach polskich.

  • Realizatorzy: Lokalna Grupa Działania Małe Morze (lider), partnerzy: Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c., Samtgemeinde Oldendorf (Niemcy).

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.