Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)”

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)”

Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)” wypracowana w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Na Fali” w […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Streetworking – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych”

Innowacja pn. „Streetworking – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych” wypracowany w latach 2006-2008 w […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia”

Innowacja pn. „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia” pn. „Wiek gorącego ziemniaka”, która jest odpowiedzią na […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Koszalin”

Innowacja pn. „System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Koszalin” obejmuje stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb

Innowacja pn. „Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy” pn. „Szkoła drugiej szansy – […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „e-podręcznik przyszłość zaczyna się dziś…”

Innowacja pn. „e-podręcznik przyszłość zaczyna się dziś…” realizowana w latach 2010 – 2013 przez Young Digital Planet S.A. […]

Realizacja epidot.pl