portfolio image

Innowacja pn. „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia”

która jest odpowiedzią na nasilający się problem dezaktywizacji zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. Celem wprowadzenia innowacji jest wzrost zatrudnialności tj. zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób po 45 roku życia, długotrwale bezrobotnych i nieaktywne zawodowo w województwie warmińsko – mazurskim. Innowacja została opracowana przez Elbląską Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przy współpracy ponadnarodowej wykorzystującej doświadczenia fińskich instytucji rynku pracy i jest obecnie upowszechniana w kraju. Innowacja ta została uznana w konkursie RegioStars 2013 za jedną z najlepszych w Unii Europejskiej.

  • Rola PrePost Consulting: tworzenie innowacji, strategia wdrażania