portfolio image

Innowacja pn. „System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Koszalin”

obejmuje stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności, opartego na rzetelnej diagnozie i analizie, wykorzystującego dostępne zasoby oraz dysponującego skutecznymi narzędziami i wykorzystanie dobrych praktyk. Wypracowanie i zaimplementowanie na teren Koszalina narzędzi pracy z osobami bezdomnymi: asystentura osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, streetworking, hierarchizacja placówek i mieszkania treningowe.

  • Realizatorzy: Lider Gmina – Miasto Koszalin –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie Partner Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

  • Rola PrePost Consulting: badanie diagnostyczne, monitoring i ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.