portfolio image

Innowacja pn. „Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb

wspierający pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez młodzież w wieku 18-25 lat, z wykształceniem na poziomie szkoły podstawowej, która to nie mieści się ramach aktualnego systemu kształcenia zawodowego. Wersja polska Modelu została opracowana w oparciu o doświadczenie i we współpracy z partnerem duńskim Copenhagen Youth School i jest wdrażany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej – lider i partnera Gminę Miasta Sopotu.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego