portfolio image

Innowacja pn. „e-podręcznik przyszłość zaczyna się dziś…”

realizowana w latach 2010 – 2013 przez Young Digital Planet S.A. Innowacja polegała na stworzeniu elektronicznego podręcznika do matematyki dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, a także poradnika metodycznego, modelowych konspektów zajęć dla nauczycieli oraz testów pomiaru dydaktycznego.

  • Rola PrePost Consulting: monitoring i ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.