ewaluacja

ewaluacja-definicje

EWALUACJA – PODSTAWOWE DEFINICJE

Głównym bodźcem do rozwoju ewaluacji projektów i programów społecznych w Polsce są wymogi UE towarzyszące finansowaniu projektów z […]

ewaluacja-wewnetrzna

Ewaluacja wewnętrzna, czy zewnętrzna?

Ewaluacja w projektach może być zaplanowana jako ewaluacja zewnętrzna i/ lub ewaluacja wewnętrzna. Przy prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej duża […]

badania-jakosciowe-w-ewaluacji2

Badania jakościowe w ewaluacji

Badania jakościowe wykorzystywane w ewaluacji służą głównie pogłębionemu zrozumieniu interesujących nas zjawisk, co zapewnia wysoką trafność badania ewaluacyjnego. […]

kryteria-ewaluacji

Kryteria ewaluacji

Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardów, według których poddaje się ocenie dane przedsięwzięcie. Kryteria ewaluacji mają bezpośredni związek […]

mechanizmy-monitoringu-i-ewaluacji

Ewaluacja w zarządzaniu strategicznym

Zarządzanie strategiczne musi mieć na stałe wbudowane mechanizmy monitoringu i ewaluacji, które są gwarantem realizacji planów strategicznych i […]

ARP okladka raport

Przewodnik dobrych praktyk tworzenia partnerstw lokalnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem z ewaluacji projektu pt. „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw – partnerstwo lokalne […]

Realizacja epidot.pl