Ewaluacja w zarządzaniu strategicznym

Ewaluacja w zarządzaniu strategicznym

mechanizmy-monitoringu-i-ewaluacji

Zarządzanie strategiczne musi mieć na stałe wbudowane mechanizmy monitoringu i ewaluacji, które są gwarantem realizacji planów strategicznych i wypełniania misji organizacji.

Monitorowanie powinno być integralną częścią codziennego zarządzania organizacją i wspomagać proces ewaluacji. Monitoring w praktyce to wewnętrzny mechanizm zarządzania organizacją, spełniający funkcję wewnętrznej kontroli. Ma na celu zapewnienie zgodności realizacji działań z założeniami, celami i wskaźnikami zatwierdzonymi w planach operacyjnych i strategicznych rozwoju organizacji. Spośród wielu funkcjonujących definicji monitoringu, najbardziej precyzyjna jest definicja, która traktuje monitoring jako proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat działań organizacji w aspekcie finansowym i rzeczowym. Oznacza to w praktyce potrzebę zbudowania systemu monitoringu, czyli sposobów gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania danych oraz informacji dotyczących działań i efektów założonych w planach operacyjnych i strategicznych.

Jednakże dla pełnego obrazu skuteczności i efektywności funkcjonowania organizacji ważne jest także, aby wypracowała ona efektywne mechanizmy pozyskiwania informacji zwrotnej ze środowiska. Organizacja powinna analizować wpływ swoich działań na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych oraz poziom zadowolenia klientów biznesowych i klientów wewnętrznych (zespół organizacji). Dane monitoringowe i informacje zwrotne powinny być systematycznie wykorzystywane na potrzeby ewaluacji.

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i informacji ranga i znaczenie ewaluacji w zarządzaniu organizacją znacznie wzrosło. Dla skutecznego zarządzania opartego o wiedzę wykorzystuje się ewaluację do wprowadzania zmian. „Organizacja ucząca się” uczy się nie tylko poprzez praktyczne działanie, ale wykorzystuje także badania ewaluacyjne do wprowadzania usprawnień i poprawy funkcjonowania organizacji jak i wpływania na budowanie kultury organizacji.

ewaluacja-w-planowaniu-strategicznym

Organizacja, która jest zarządzana strategicznie ma wypracowane stałe mechanizmy ewaluacji dotyczącej całościowego funkcjonowania organizacji, angażujące zespół oraz przedstawicieli środowiska. Ewaluacja jest prowadzona z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych, zarówno jakościowych jak i ilościowych. Wnioski i rekomendacje z ewaluacji są wykorzystywane do podejmowania decyzji usprawniających i są podstawą do korygowania, nowelizacji założeń planów operacyjnych i strategii rozwoju.

Wyniki ewaluacji służą także do wypracowywania trwałego procesu ulepszania jakości usług dostarczanych klientom. Organizacja powinna podejmować starania, aby produkty/usługi były dostosowane do potrzeb artykułowanych przez klientów, a ich jakość była systematycznie monitorowana i oceniana poprzez informacje zwrotne.

Pobierz pierwszą część podręcznika w wersji pdf:

Ewaluacja w zarządzaniu strategicznym

 

Zobacz pozostałe wpisy w tej kategorii: Podręcznik Ewaluacji

Treść chroniona prawem autorskim.

No comments

Realizacja epidot.pl