Październik 2015

kryteria-ewaluacji

Kryteria ewaluacji

Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardów, według których poddaje się ocenie dane przedsięwzięcie. Kryteria ewaluacji mają bezpośredni związek […]

mechanizmy-monitoringu-i-ewaluacji

Ewaluacja w zarządzaniu strategicznym

Zarządzanie strategiczne musi mieć na stałe wbudowane mechanizmy monitoringu i ewaluacji, które są gwarantem realizacji planów strategicznych i […]

Realizacja epidot.pl