Przewodnik dobrych praktyk tworzenia partnerstw lokalnych

Przewodnik dobrych praktyk tworzenia partnerstw lokalnych

ARP okladka raport

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem z ewaluacji projektu pt. „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw – partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju. Raport ma charakter przewodnika dobrych praktyk – dostarcza konkretnych wskazówek pomocnych przy realizacji podobnych projektów obejmujących budowanie partnerstw lokalnych i/lub tworzenie strategii w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. W raporcie przedstawiono również kilka modelowych przykładów działania partnerstw lokalnych w Polsce i za granicą.

Raport jest dostępny na stronie: http://www.arp.gda.pl/plik,3522,raport-z-ewaluacji-2014-r-sektor-msp-na-pomorzu-w-warunkach-spowolnienia-tempa-wzrostu-gospodarczego.pdf

No comments

Realizacja epidot.pl