portfolio image

Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)”

wypracowana w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Na Fali” w ramach EFS IW EQUAL. Temat innowacyjny: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

  • Realizator: Caritas Archidiecezji Gdańskiej – lider.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja okresowa i końcowa projektu oraz ewaluacja produktu innowacyjnego.