portfolio image

Innowacja pn. „Gdański Model Ekonomii Społecznej”

to wspólny pomysł przedstawicieli sektora pozarządowego, administracji publicznej oraz biznesu na stworzenie zaplecza i infrastruktury dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, wspierający powstawanie przedsiębiorstw społecznych w Gdańsku. Model stał się podstawą dla opracowania założeń teoretycznych Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w woj. pomorskim.

  • Realizatorzy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brat Alberta koło Gdańskie – lider, partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Fio. PSD Włochy, Partner strategiczny: Miasto Gdańsk.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.