portfolio image

Innowacja pn. „System – strategia wsparcia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

– młodzieżowo-dziecięcych NGO składający się z 3 modeli: wsparcia szkoleniowego, wsparcia finansowego Pomorski Fundusz Młodzieży i wsparcia informacyjnego instytucji ekonomii społecznej zajmujących się dziećmi i młodzieżą – IESM.

  • Realizatorzy: Lider Stowarzyszenie Morena oraz Partnerzy Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych i Young Scot.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.