portfolio image

Innowacja pn. „Model Domu Sąsiedzkiego”

w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Model ma upowszechniać ideę tworzenia miejsc, które ogniskować będą aktywność mieszkańców i zwiększać ich zdolność do przekształcania środowiska w oparciu o własne siły i zasoby. Misją Domu Sąsiedzkiego jest kreowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i działań, tworzonego przez lokalną społeczność w celu długofalowego wzmacniania jej aktywności i tożsamości.

  • Rola PrePost Consulting: moderowanie procesu tworzenia innowacji.