portfolio image

Innowacja pn. „Model kształcenia przez całe życie oparty na koncepcji dzielenia się wiedzą i adaptacji

zakłada realizację zajęć w oparciu o pracę w parach różnowiekowych. Parę tworzy jedna osoba w wieku 18-24 lata i jedna osoba, która przekroczyła tradycyjny wiek studencki, czyli 25-64 lata. Model , wykorzystuje elementy coachingu i mentoringu, umożliwiając dzielenie się wiedzą zarówno pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, jak i uczestnikami między sobą.

  • Realizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.