portfolio image

Innowacja pn. „Moduł doszkalający Efektywni 50+”

polegający na opracowaniu interaktywnego modułu szkoleniowego, który pozwala na podnoszenie kompetencji ICT w zakresie analizy danych, raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przechowywania dokumentów wśród pracowników MMŚP w wieku 50+ pracujących na stanowiskach biegłego rewidenta, księgowego, pracownika ds. obsługi klienta. Jest to innowacyjne narzędzie edukacji pracowników umysłowych 50+ w oparciu o e -learning.

  • Realizatorzy: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (lider); Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. (partner).

  • Rola PrePost Consulting: strategia wdrażania.