portfolio image

Innowacja pn. „Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+”

to wystandaryzowany katalog narzędzi w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy, umożliwiający osobom 50+ potwierdzanie posiadanych kompetencji w zawodach handlowych nabytych poza formalnym systemem kształcenia. Na innowacje składa się Model walidacji i kształcenia kompetencji w zawodzie Sprzedawcy i Przedstawiciela handlowego, Profile kompetencyjne dla zawodu sprzedawcy i przedstawiciela handlowego oraz Procedura certyfikacji w zawodach handlowych.

  • Realizatorzy: Fundacja Gospodarcza – lider; Partnerzy: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Profirma Spółka z o.o.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja projektu oraz ewaluacja produktu innowacyjnego.