ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia (EFZ)”

Innowacja pn. „Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia (EFZ)” powstała w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Euroster- Partnerstwo […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model kształcenia – Zarządca w rolnictwie”

Innowacja pn. „Model kształcenia – Zarządca w rolnictwie” składa się z dwóch modułów szkoleniowych: moduł Zarządzanie oraz moduł […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Naturalne tynkowanie i wzornictwo”

Innowacja pn. „Naturalne tynkowanie i wzornictwo” to program szkoleniowy w zakresie tynków naturalnych i wzornictwa „Tynkarz naturalny”, oferujący […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacje pn. „Strategia Zarządzania Wiekiem” oraz „Obserwatorium Rynku Pracy”

Innowacje pn. „Strategia Zarządzania Wiekiem” oraz „Obserwatorium Rynku Pracy” to dwa modele. Pierwszy to zintegrowana Strategia Zarządzania Wiekiem […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL”

Innowacja pn. „Aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL” to komputerowy programu użytkowy wraz z podręcznikiem dla użytkowników. Nowatorska metoda […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji

Innowacja pn. „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”. Dzięki Modelowi doradcy zawodowi oraz klienci Publicznych Służb Zatrudnienia […]

Realizacja epidot.pl