portfolio image

Innowacja pn. „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji

Dzięki Modelowi doradcy zawodowi oraz klienci Publicznych Służb Zatrudnienia uzyskają dostęp do nowych usług umożliwiających: pogłębioną ocenę kompetencji psychologicznych w oparciu o próbki pracy, ocenę możliwości psychofizycznych i doradztwo w zakresie ergonomii pracy.

  • Realizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Partnerzy krajowi: Politechnika Wrocławska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Partner ponadnarodowy: Urząd Pracy w Gävle (Szwecja).

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.