portfolio image

Innowacja pn. „Innowacyjny CSR – tworzysz, wspierasz, szanujesz”

składa się z 3 produktów pośrednich: „Forum Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie”, „Model Szkoleniowo-Doradczy CSR”, „Model Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu”. Model ma wspierać wdrożenie strategii CSR w przedsiębiorstwach w oparciu o fińskie rozwiązania systemowe. Wypracowuje innowacyjne mechanizmy społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do przedsiębiorstw (MMŚP) z woj. warmińskomazurskiego i upowszechniania ich poprzez zawiązanie sieci współpracy.

  • Realizatorzy: Lider Elbląska Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oraz Partnerów: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko– Mazurskiego, Fundacja „Instytut Społecznie Odpowiedzialnej Organizacji” i Partnera ponadnarodowego Centrum Rehabilitacyjne PETREA.

  • Rola PrePost Consulting: strategia wdrażania, ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.