portfolio image

Innowacja pn.: „Model transferu wiedzy w zakresie zintegrowanych systemów komputerowych

niweluje brak nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych wspierających prace inżynierskie praktyków o różnym wykształceniu technicznym, dla różnych etapów cyklu życia produktu przemysłowego.

  • Realizatorzy: NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej (lider), Politechnika Gdańska i Centrum Doskonalenia Kadr Europartner (partnerzy).

  • Rola PrePost Consulting: badanie diagnostyczne, monitoring i ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.