portfolio image

Innowacja pn. „Model kompleksowego wsparcia osób 50+

Składa się z 3 produktów pośrednich: Model prowadzenia doradztwa, Model prowadzenia szkoleń i Aplikacja multimedialna Life Design 50+. Innowacyjność polega na stworzeniu kompleksowego modelu wsparcia, ułatwiającego badanie kompetencji osób 50+ sprzyjających przedsiębiorczości, wyposażający osoby w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, pobudzający motywację do zakładania działalności gospodarczej lub poszukiwania pracy, a także pozwalający na dostosowanie kwalifikacji zawodowych odbiorców do aktualnych potrzeb rynku pracy.

  • Realizatorzy: Lider Fundacja Gospodarcza, Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu i projektu innowacyjnego.