portfolio image

Innowacja pn. „Model Wsparcia Aktywności i Rozwoju Zawodowego pracowników 50+

Stworzono i przetestowano pod kierunkiem PBS Sp. z o.o. nową metodę poradnictwa zawodowego Metodologia Tworzenia Bilansu Kompetencji z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia diagnostycznego w postaci wystandaryzowanego Testu Kompetencji Ogólnych, nowy instrument finansowy w postaci Talonu Kariery oraz nową instytucję na rynku pracy Centrum Kariery 50+ oferującego specjalistyczne usługi szkoleniowo – konsultacyjne dla osób pracujących.

  • Realizator: PBS Sp. z o.o.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.