portfolio image

Innowacja pn. „Wzorcowy System Regionalnego Monitoringu

System tworzony dla poprawy efektywności i skuteczności pracy administracji samorządowej oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zasadniczym celem systemu jest, w oparciu o zestaw mierzalnych wskaźników, ułatwienie, zobiektywizowanie i uspołecznienie programowania rozwoju na wszystkich szczeblach.

  • Realizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja projektu innowacyjnego.