portfolio image

Innowacja pn. „Index Równości i Standard Równości

Standard Równości – modelowy standard, jaki powinien być przestrzegany w ramach usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową, Index Równości – kompleksowy system pomiaru stopnia realizacji polityki równości w samorządach oraz Program szkoleń, który ma na celu ułatwienie wdrożenia ww. produktów oraz podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników urzędów samorządowych.

  • Realizatorzy: Fundacja Feminoteka (lider), Partnerzy projektu: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator”, Uniwersytet w Maceracie (Włochy), Miasto Vantaa (Finlandia) i Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia).

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.