portfolio image

Innowacja pn. „Aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL”

to komputerowy programu użytkowy wraz z podręcznikiem dla użytkowników. Nowatorska metoda ma zapewnić zwiększenie efektywności usług i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

  • Realizatorzy: lider Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.