portfolio image

Innowacje pn. „Strategia Zarządzania Wiekiem” oraz „Obserwatorium Rynku Pracy”

oraz „Obserwatorium Rynku Pracy” to dwa modele. Pierwszy to zintegrowana Strategia Zarządzania Wiekiem (SZW) uwzględniająca zarządzanie potrzebami i kompetencjami pracowników 50+ skierowany dla przedsiębiorców. Drugi model to platforma (portal internetowy) wymiany informacji dotyczących sytuacji osób starszych na lokalnym rynku pracy o charakterze Obserwatorium Rynku Pracy (ORP).

  • Realizatorzy: Caritas Polska (lider); partnerzy: Grudziądzkie Centrum Caritas, Agrotec Polska Sp. z o.o.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.