ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb

Innowacja pn. „Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy” pn. „Szkoła drugiej szansy – […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „e-podręcznik przyszłość zaczyna się dziś…”

Innowacja pn. „e-podręcznik przyszłość zaczyna się dziś…” realizowana w latach 2010 – 2013 przez Young Digital Planet S.A. […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Modułowy program wsparcia doradczo – szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości młodych osób

Innowacja pn. „Modułowy program wsparcia doradczo – szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. Program Kierunek Biznes”. Innowacja […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+”

Innowacja pn. „Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” to wystandaryzowany katalog narzędzi w zawodach sprzedawca i […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Moduł doszkalający Efektywni 50+”

Innowacja pn. „Moduł doszkalający Efektywni 50+” polegający na opracowaniu interaktywnego modułu szkoleniowego, który pozwala na podnoszenie kompetencji ICT […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model kształcenia przez całe życie oparty na koncepcji dzielenia się wiedzą i adaptacji

Innowacja pn. „Model kształcenia przez całe życie oparty na koncepcji dzielenia się wiedzą i adaptacji założeń coachingu i […]

Realizacja epidot.pl