ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)”

Innowacja pn. „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)” wypracowana w latach 2006-2008 w trakcie projektu „Na Fali” w […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Streetworking – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych”

Innowacja pn. „Streetworking – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych” wypracowany w latach 2006-2008 w […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia”

Innowacja pn. „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia” pn. „Wiek gorącego ziemniaka”, która jest odpowiedzią na […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Koszalin”

Innowacja pn. „System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności na terenie Miasta Koszalin” obejmuje stworzenie i upowszechnienie kompleksowego systemu wspierania […]

Realizacja epidot.pl