ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Model Domu Sąsiedzkiego”

Innowacja pn. „Model Domu Sąsiedzkiego” w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „System – strategia wsparcia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

Innowacja pn. „System – strategia wsparcia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej – młodzieżowo-dziecięcych NGO składający się z 3 […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Gdański Model Ekonomii Społecznej”

Innowacja pn. „Gdański Model Ekonomii Społecznej” to wspólny pomysł przedstawicieli sektora pozarządowego, administracji publicznej oraz biznesu na stworzenie […]

Ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)”

Innowacja pn. „Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES)” to innowacja wspierająca rozwój ekonomii społecznej […]

Realizacja epidot.pl