jakosc-uslug-publicznych

Innowacja pn. „Wzorcowy System Regionalnego Monitoringu

Innowacja pn. „Wzorcowy System Regionalnego Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia” System tworzony dla poprawy efektywności i […]

rownosc

Innowacja pn. „Index Równości i Standard Równości

Innowacja pn. „Index Równości i Standard Równości – Systemowe narzędzia wsparcia dla odpowiedniego wdrażania, pomiaru i monitoringu polityki […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „PI Migacz” to multimedialny

Innowacja pn. „PI Migacz” to multimedialny zestaw edukacyjny do nauki części teoretycznej prawo jazdy kat. B dostosowany do […]

ewaluacja projektu innowacyjnego

Innowacja pn. „Innowacyjny System Wspierania

Innowacja pn. „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD” to zestaw narzędzi do Analizy Kosztów […]

Realizacja epidot.pl