portfolio image

Innowacja pn. „Innowacyjny System Wspierania

to zestaw narzędzi do Analizy Kosztów i Korzyści w czterech obszarach: emerytur, infrastruktury, środowiska (klimatu) i zdrowia, które pozwalają na uzyskanie ilościowych wyników wykorzystywanych w Ocenach Skutków Regulacji (OSR) i Studiach Wykonalności (SW). Narzędzia mają charakter aplikacji w Excelu, których obsługę wspomaga zestaw podręczników oraz portal internetowy.

  • Realizator: Fundacja Instytut Badań Strukturalnych.

  • Rola PrePost Consulting: ewaluacja produktu innowacyjnego.