Narzędzie samoceny ekonomizacji organizacji

Narzędzie samoceny ekonomizacji organizacji

dzialanosc-biznesowa-ngo

 W 2012 tylko 9% organizacji prowadziło działalność gospodarczą, więc potrzeby są ogromne!

Narzędzie Oceny Gotowości Organizacji do Działalności Ekonomicznej pozwala Organizacji na dokonanie samooceny poziomu gotowości do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Narzędzie jest rozszerzeniem, o dodatkowy obszar, Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji, które to zostało opracowane w 2010 roku w ramach Projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju”, a które pozwala na dokonanie samooceny w zakresie funkcjonowania organizacji w pięciu obszarach zarządzania (zarządzanie operacyjne, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami z otoczeniem, zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansami).

Narzędzie to zestaw kluczowych pytań, które każda organizacja powinna sobie zadać w czasie procesu rozwoju działalności zarobkowej zgodnej z misją organizacji min:

Czy znacie swoje motywy do podjęcia działalności gospodarczej?

Które z nich są kluczowe i na ile będą uwzględniane w strategii biznesowej?
a) Czy identyfikowaliście możliwe motywy pod kątem poniższych kryteriów:

 • dawać pracę szczególnie osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • świadczyć deficytowe usługi, które nie opłacają się przedsiębiorcom nastawionym na zysk;
 • przyczyniać się do zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju lokalnego;
 • pozyskiwać dodatkowe fundusze na rozwój organizacji i działań statutowych;

3. Czy macie świadomość, jakie czynniki sprzyjają/zachęcają Was do
uruchomienia działalności gospodarczej?

a) Czy przeprowadziliście analizę SWOT waszej Organizacji pod słabych i mocnych stron uruchomienia działalności gospodarczej?
b) Czy rozważyliście, czy podjęcie działalności nie zaszkodzi waszej misji, wizerunkowi, czy nie odciągnie was od zadań, dla realizacji których powstaliście?
c) W jakim stopniu uruchomienie działalności gospodarczej może wzmocnić Organizację i wpłynąć w dłuższym okresie na jej rozwój, a na ile i w jakich obszarach ją osłabić?
d) Czy rozważaliście, jakie korzyści w dłuższej perspektywie powinny zaistnieć dzięki podjęciu aktywności gospodarczej?
e) Jakie cele są dla was kluczowe w kontekście uruchomienia działalności gospodarczej? na ile są to:

 • Uzyskanie stabilności finansowej
 • Utrzymanie ciągłości działań
 • Uzyskanie niezależności programowej
 • Utrzymanie współpracowników Organizacji
 • Realizacja nowych pomysłów
 • Rozszerzenie pomocy klientom Organizacji
 • Pokrycie kosztów administrowania Organizacją
 • Inne, jakie?

Z czego się składa Narzędzie?

Narzędzie składa się z 10 wymiarów – obszarów tematycznych –które są przedmiotem samoewaluacji:
1. Wymiar motywacyjny,
2. Wymiar kompetencyjny,
3. Wymiar wzorców (doświadczeń),
4. Wymiar formalny,
5. Wymiar gospodarczy – trendy rozwojowe i technologiczne,
6. Wymiar społeczno-kulturowy – zmiany społeczne,
7. Pomysł na produkt/usługę,
8. Plan biznesowy,
9. Zasoby i źródła finansowania,
10. Funkcje nadzoru i zarządzania (Relacje między matką z zakładem/firmą córką).

 

Pobierz narzędzie:

Działalność zarobkowa NGO

Zobacz pozostałe wpisy w tej kategorii: Narzędzia diagnozy

No comments

Realizacja epidot.pl