Responsywne narzędzie autoewaluacji Rady Działalności Pożytku Publicznego

Responsywne narzędzie autoewaluacji Rady Działalności Pożytku Publicznego

responsywna ankieta

We współpracy ze Stowarzyszeniem Boris opracowaliśmy narzędzie do oceny Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego. Nasze narzędzie jest responsywne czyli można z niego korzystać na tabletach i komórkach. Zapraszamy do testowania i obejrzenia jakie mamy techniczne możliwości realizacji badań i narzędzi samoewaluacji w internecie.

http://standardy-rad.boris.org.pl

Kilka słów wprowadzenia: Czym są Rady Działalności Pożytku Publicznego?
Celem rdpp jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykotrzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizacjię zadań ze sfery pożytku publicznego.

No comments

Realizacja epidot.pl