Podpisałyśmy umowę na opracowanie Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla Gminy Stegna

Podpisałyśmy umowę na opracowanie Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla Gminy Stegna

logo_stegna

Ruszamy do pracy nad Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla Gminy Stegna. W pierwszym etapie przeprowadzimy szeroką analizę dokumentów i danych zastanych. W części diagnostycznej zamierzamy również skorzystać z wyników badań sondażowych przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu dotyczącego monitorowania jakości usług i jakości życia w Stegnie. W dalszej kolejności będziemy prowadziły badania ilościowe oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji publicznych.

No comments

Realizacja epidot.pl