Foresight jako metoda planowania strategicznego

Foresight jako metoda planowania strategicznego

Foresight

Podczas pracy nad Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla Gminy Stegna, inspiracją stała się dla nas metoda foresightu – czyli, ogólnie mówiąc, procesu przygotowywania się na przyszłość. Foresight jest odpowiedzią na wysokie tempo i nieprzewidywalność zmian zachodzących we współczesnym świecie, które utrudniają długoterminowe planowanie tylko w oparciu o podejście prognostyczne. Metoda foresightu opiera się na analizie aktualnej sytuacji oraz trendów i czynników mogących kształtować przyszłość, na podstawie której tworzy się ogólne scenariusze rozwoju sytuacji – możliwe wersje przyszłości. Dzięki temu foresight pozwala przeprowadzającej go jednostce rozpoznać i wykorzystać pełnię swoich zasobów, wzmocnić innowacyjność i adaptacyjność do zmian w otoczeniu, a także umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o przemyślane strategie.

Projekty typu foresight pierwotnie stosowane były jako narzędzie planowania w sektorze naukowym i technologicznym, obecnie jest to metoda coraz szerzej używana na całym świecie – zarówno na potrzeby biznesu, jak i w innych sektorach. Ciekawą inicjatywą jest zastosowanie metody foresightu do myślenia o rozwoju polskiego sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie, zaproponowane w projekcie pn. „Foresight Obywatelski” realizowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Publikację nt. Foresightu Obywatelskiego można pobrać ze strony: http://stocznia.org.pl/publikacje-stoczni/

No comments

Realizacja epidot.pl