Ewaluacja projektu „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw”

Ewaluacja projektu „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw”

strategia_cover_600

Przed nami ewaluacja projektu pt. „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw – partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju. Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowaną sytuację powiatu kościerskiego, który – pomimo bliskości Trójmiasta – charakteryzuje się wysokim bezrobociem (zwłaszcza wśród ludzi młodych), małą liczbą przedsiębiorstw oraz niewystarczającym wsparciem dla istniejących firm. Celem Projektu było zbudowanie partnerstwa lokalnego, którego rolą będzie stworzenie strategii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie kościerskim.

W ramach Projektu powstały również raporty z badań m.in. „Sektor MŚP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego”, „Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim” oraz „Raport z Badania Postaw Przedsiębiorczych Młodzieży Kościerskiej”.

Więcej o projekcie na stronie: http://www.arp.gda.pl/691,razem-dla-rozwoju-koscierskich-przedsiebiorstw.html

No comments

Realizacja epidot.pl