Ewaluacja Nowego Modelu Rekrutacji

Ewaluacja Nowego Modelu Rekrutacji

Bialystok_logo_small2

Po okresie urlopowym wracamy do pracy – przed nami ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy”. Liderem Projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery Oddział w Białymstoku, a Partnerem Krajowym Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelowego rozwiązania – metody współpracy pomiędzy publiczną instytucją rynku pracy (PUP, WUP), niepubliczną instytucją rynku pracy (firmą doradczą, rekrutacyjną, szkoleniową) i pracodawcami w zakresie rekrutacji pracowników spośród osób bezrobotnych nie posiadających formalnych kwalifikacji (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia) na wolne miejsca pracy.

Więcej informacji o Projekcie na stronie:  modelrekrutacji.pl

No comments

Realizacja epidot.pl