Ewaluacja innowacyjnego Modelu świadczenia kompleksowych usług doradczych dla MŚP

Ewaluacja innowacyjnego Modelu świadczenia kompleksowych usług doradczych dla MŚP

amicus res partnerzy

Przystępujemy do kolejnej ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „PI Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie. Projekt to pionierskie przedsięwzięcie polegające na  opracowaniu  i testowaniu autorskiego modelu świadczenia usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w woj. warmińsko-mazurskim (Model Amicus Res). Innowacyjnym elementem modelu jest oferta wsparcia/doradztwa w umiędzynarodowianiu działalności firmy – w szczególności na rynkach wschodnich. W tym celu powstał punkt doradczy w Kaliningradzie, w którym przedsiębiorcy (w ramach testowania wypracowanego Modelu) mają możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz funkcjonowania na rynku rosyjskim.

Więcej o projekcie na stronie: www.innowacyjnedoradztwo.pl

No comments

Realizacja epidot.pl