„Dojrzała Przedsiębiorczość” Liderem Innowacji PO KL

„Dojrzała Przedsiębiorczość” Liderem Innowacji PO KL

Dojrzala_logo

Ewaluowany przez nas projekt innowacyjny „Dojrzała przedsiębiorczość − innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+” realizowany przez Fundację Gospodarczą został wybrany Liderem Innowacji PO KL w konkursie ogłoszonym przez Krajową Instytucję Wspomagającą (KIW). Projekt uzyskał najwyższą ocenę spośród 37 projektów zgłoszonych do konkursu. Oceny dokonało jury, w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO KL), przedstawiciele KIW – CPE, przedstawiciele Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz eksperci zewnętrzni.

Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia: projektowi „inLAB − Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne − Oddział w Bydgoszczy (1. wyróżnienie) oraz projektowi „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne − projekt badawczy” realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” (2. wyróżnienie).

Przyznano także wyróżnienia w konkursie na Liderów Współpracy Ponadnarodowej PO KL, które trafiły do projektów „Praca=Samodzielność” realizowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych (1. wyróżnienie), oraz „DiAMEnT − dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty” realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2. wyróżnienie).

Gratulujemy nagrodzonym!

 

źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1527:ii-edycja-konkursu-regaty-rozwoju-rostrzygni%C4%99cie&Itemid=193&lang=pl

No comments

Realizacja epidot.pl