Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030


Szanowni Państwo!
Gmina Kosakowo przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030. Zależy nam, aby poznać opinie Mieszkańców na temat aktualnej i przyszłej sytuacji społecznej i gospodarczej Gminy Kosakowo. W tym celu zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez spółkę PrePost Consulting. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.
Wójt Gminy Kosakowo z Zespołem Strategicznym

Ankieta składa się z 20 pytań

This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research